Eski Daktilografi Metinleri Çalışma Sayfası

Grafik Analizi (Son 40 Test)Grafik Analizini Gizle / Göster

Daktilografi Metinleri

001 - Dünya mağruru olan kimsede dindarlık arama. Çünkü kend...
002 - Barışı korumak kolay bir iş değildir. Bunun için milletler...
003 - Halen dünyada her yıl açlıktan ölen pek çok insanın...
004 - Bizi buraya getirenlerin şimdi bizim misafirimiz oldunuz...
005 - Tarih dersinde Atatürk dersini anlatıp bitirmiş olan öğren...
006 - Atatürk ilmi yetkililere karşı daima hürmetkardı. Bir baloda...
007 - Elden geldiğince hızlı konuşulabilir. Konuşurken karşımızdaki...
008 - Okuldan kaçan birkaç lise öğrencisi bir gün Çankaya civarında...
009 - Tarih milletlerin yükselme ve gerileme sebeplerini...
010 - Harpler milyonlarca insanın ölmesine, milyonlarca...
011 - Düşündüm ki bu Türk oğlu, altı asırdan beri türlü rastlan...
012 - Bir ailenin fertleri birbirlerini sevip sayarlar. Bir konuda...
013 - Bir buluttan denize bir damla su damladı. Denizin...
014 - Büro işlerini yapanlar, işin konusuna ve genişliğine göre...
015 - Konuşma, yazışma ve duyguları anlatma aracı dildir. Bir...
016 - İş yazılarının düzenli olması için belirli ölçülere uyulması...
017 - Bir iş yazısı, birkaç kez okumaya gerek kalmadan anlaşılacak...
018 - Anlaşılabilir bir yazı sadece açık ve özlü değil, aynı zamand...
019 - Okuyucuya önem verme ve ona yardım etmeye çalışma...
020 - Özlü olabilmesi için kısa yazılan mektuplarda bazen önemli...
021 - Kağıtlar hep aynı şekilde katlanıp zarfa konursa, açan için...
022 - Etkili mektup tabii olmalı; okuyanın bildiği, okurken rahat...
023 - Bir topluluk içinde bulunan birimlerin çokluğunu, miktarını...
024 - Mektupta ilk etki çok önemlidir. İlk cümleye başlamak...
025 - Dil kişinin duygularını açıklamasını, diğer kişilerle yakınlaşıp...
026 - Osmanlı devletinin pek kısa zamanda nasıl olup da o kadar...
027 - İlk çağlarda trampa ekonomisine bir göze atarsak büro...
028 - Binlerce yıl önceki atalarımız, paralarını ceplerinde...
029 - Şehri akşam üstü sis basmıştı. Sis haliç yolu ile gelmiş, önce...
030 - Orduda ve halk arasında Mustafa Kemal adı tamamen...
031 - Kış, her yanına yerleşebilmek için rüzgarlarını poyraz, yıldız...
032 - Nasrettin hoca, yedi asırdan beri dünyaya gülen o koca ad...
033 - Ferdin fikri hayatındaki hürriyet haklarında birisi de....
034 - Atatürk yüksek zekalı bir insan olduğu için şartlar olgunlaşma...
035 - İnsanlar giderlerini gelirlerine göre düzenlemek ve yapmak...
036 - Türk dilinin özündeki zengin hazinenin gün ışığına...
037 - Atatürk'ün ideali milletin kendi kendisini idare etmesiydi....
038 - Mustafa Kemal bu işi de başardı. Ankara'da komisyona...
039 - Şimdi öğleden sonra saat dört. İkinci gazze muharebesi...
040 - Çizelge yaparken satırlara aralıklı olarak nokta konul...
041 - Her zamanki gibi bu kez de o'nun dedikleri doğru çıktı...
042 - Gurur tahtında oturup tahammülü olmayan bir kimse hükü...
043 - Okullar sadece bilgi aktaran, ilim veren kuruluşlar olamazlar...
044 - Sekreter amirinin sağ koludur. Ve bu durumda da amirinin...
045 - Büyük küçüğe kadın erkeğe el uzatır. Büyük ya da kadın...
046 - Dünya işleri ile din işlerini birbirine karıştırmak dönen dünya...
047 - Merkez bankaları kredileri düzenlemek, para basmak...
048 - İnsanoğlu binlerce yıldan beri bildiği ve yediği ekmeğe...
049 - Kamusal yazılar Türkiye Cumhuriyeti resmi dairelerince...
050 - Bir hanımın, hiçbir yerde erkeğin solunda oturmaması...
051 - Önceden izin verme kuralı, bütçenin onaylama işlemiyle ilgili...
052 - Dört bin ve daha yukarı romen rakamlarını yazmak için...
053 - Günümüzden dört yüz yıl kadar önce, Piza şehrinde bir kil...
054 - Atatürk gençliğin aşkı ve elden tutucusu idi. En genç yaşta...
055 - Cetvel yapma düzeni şaryonun hareketini ve istenilen...
056 - Başlıklar kağıda ya da yazıya ortalanıp yazılır...
057 - Okumaya veya basılmaya hazır bir yazının daktilo ile yazılmış...
058 - Kelime içinde bir iki harf atlanmış olabilir. Bütün yazıyı yeni...
059 - Daktilo silgileri sert kurşun kalem silgileri de yumuşak silgilerdir...
060 - Silgi kağıda yalnız bir yönde temas ettirilmelidir. Geriye...
061 - Parçaları kullanırken bakma; Öğrenci kolu attıktan...
062 - Bir yazıyı daktilo ile yazdıktan sonra makineden...
063 - Bir cetveli yatay olarak ortalamak için cetvelin kaç...
064 - Yazı içinde geçen tek sütunlu kısımlar olabilir bunların kağı...
065 - Bir çizelgeyi dikey olarak ortalamak için bu çizelgenin kaç...
066 - Mumlu kağıtlar çoğalma yapmak için kullanılır yazıya başlarken...
067 - Ortalama mektuplar blok mektuplardan sadece imza kısmı...
068 - Telgraflar iki arayla yazılır kelimeler arasında aralık çubuğuna...
069 - Yazı başlıkları veya yazı içinde geçen bazı kelimeler dikkati...
070 - Kağıdı makineden çıkarmadan kalemle çizgi çizmek için...
071 - Karbonlu yazıları kağıt destesi aşağıda açıklanan...
072 - İspirtolu çoğaltma makinesi için yazı yazılırken eczalı beyaz...
073 - Serbest tuşu satır sonuna gelip kilitlenen makinede marjın...
074 - Bazı makinelerde ondalık tabülatör düzeni yoktur...
075 - Çizelge yaparken satırlara aralıklı olarak nokta konul...
076 - Bir fikre ancak ve yalnız yine fikirle karşılık vermek müm...
077 - Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye ve yenileşme isteği...
078 - Bazen bir yazının kopyasını çıkarmamız gerekebilir...
079 - Şunlar birer yanlış kabul edilebilir. Bir harf yerine başka bir...
080 - Paragraflar yedi vuruş içerden başlar bunun için tabülatör...
081 - Yirmi yıllık bir ormancı olmak sebebiyle zaman ve tecrübe ile...
082 - Karbonlu olarak yazılması hem kanuni bir yükümlülük hem de...
083 - Sanat güzelliğin ifadesidir bu ifade sözle olursa şiir...
084 - Dipnotlar başka bir yerden aktarılan yazıların ya...
085 - Bir paragraf yazılınca diğerine geçilmeden önce dikkat...
086 - Sonra önemli bir karar aldık ve araç dışı çalışmalarımızı er...
087 - Bu mevsimde akşam üstleri güneş batarken Ankara çok...
088 - Resmi yazılar kamu kuruluşları tarafından haberleşme...
089 - Zarflar çeşitli boyutlarda olur standardılar enstitüsünün bu...
090 - Bir yazıyı çizgi veya sıra noktalar üzerine yatay olarak da...
091 - Marjları eşitleme: Paragrafın her satırı elli vuruşluktur...
092 - Büyük harflerin kullanımı: Bbüyük harf tuşuna basan küçük...
093 - Yanlışların türleri: yanlış harf vurmak harf atlamak fazladan...
094 - Büyük kitleme tuşu; büyük harfle yazılacak kısım birkaç harf...
095 - Blok mektup. Satır sonlarında kelimelerin bölünmesi...
096 - Kelime içinde bir iki harf atlanmış olabilin bütün yazıyı yeni...
097 - Hızlı ve doğru yazmak ana amaçtır yanlış yapma öğrenimin...
098 - Blok mektuplar; Standart mektupların yatay ve...
099 - Yazı makinesinin başlıca düşmanı silgi kırıntısı ve...
100 - Masanız sallanmaz durumda olsun. Akşamları makinenizi...
101 - Önce makinenizi inceleyin şeridin şerit makaralarına...
102 - Çizgi üzerine bir yazıyı ortalanıp yazmak için bu çizginin vuruş...

DENEME SINAVI

Deneme Sınavı

DERSLER

F Klavye Dersleri

Q Klavye Dersleri

ÇALIŞMA SAYFALARI

Daktilografi Metinleri

Tekerlemeler

HIZ TESTLERİ

Klavye Hız Testi

DİĞERLERİ

Zayıf Tuş ve Kelimeler

KLAVYE OYUNLARI

Yaz-Jet