Giriş Yap
Bilgilendirme
Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Çerezler Bağış Yap İletişim
m5bilisim.com
m5bilisim.com
Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Siteden faydalanmadan önce bu sözleşmeyi gözden geçirin. M5 Bilişim'i kullandığınızda bu sözleşmeyi okuduğunuz ve anladığınız değerlendirilir.
Bu kullanıcı sözleşmesi 4 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Son değişiklik: 4 Şubat 2020

1. Taraflar

a) www.m5bilisim.com alan adı üzerinde faaliyetlerini yürüten Eskişehir'de konuşlu internet sitesi. (Bundan böyle m5 olarak anılacaktır)

b) www.m5bilisim.com internet sitesini kullanan internet kullanıcısı. (Bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Mustafa Bayrak'ın sahip olduğu, hazırladığı internet sitesi www.m5bilisim.com'dan kullanıcıların faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, m5 sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, m5'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı, m5 tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından m5'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, m5'in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Kullanıcı, m5 internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.

3.4. Kullanıcı, m5 internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. m5 internet sitesinde kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin m5 ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. m5'in kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. m5, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, www.m5bilisim.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden m5'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

3.8. İşbu kullanıcı sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, m5'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, m5'in kullanıcıya karşı kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. m5'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcının üyeliğini silme, kullanıcıya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, m5'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.m5bilisim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Mustafa Bayrak'ın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.11. www.m5bilisim.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. m5, kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) m5 web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. m5 web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı m5 web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. m5, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya m5 web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. m5, kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, m5'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. m5, iş bu kullanıcı sözleşmesi uyarınca, kullanıcılarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, kullanıcı işbu kullanıcı sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme kullanıcının siteyi kullanmadığı zamanlarda feshedilir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Kullanıcının siteyi kullanması, kullanıcının; kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının siteyi kullanmasıyla birlikte karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Çerezler Bağış Yap İletişim

m5bilisim.com kullanıcılarına birçok farklı konuda eğitim ve uygulama hazırlayan sitedir.
Hazırlanan içerikler devamlı kontrol edilmektedir, fakat m5bilisim.com bilgilerin tamamen doğru olduğunu kabul etmez.
Sitede bulunan hiçbir içerik kaynak belirtilse dahi kopyalanamaz ve yayınlanamaz.

Tüm hakları saklıdır. 2012 - 2023 m5bilisim.com