HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML Referanslar (HTML5 Dahil)

Alfabetik Sıralama

HTML belgelerinizde kullanabileceğiniz tüm HTML etiketleri bu sayfada toplanmıştır.

EtiketTanımı
<!-- ... -->Sayfa kaynağınızda yorum tanımlar.
<!DOCTYPE>Doküman türü bildirimi tanımlar.
<a>Bağlantılı metin (link) tanımlar.
<abbr>Kısaltma tanımlar.
<acronym>Kısaltma tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<address>Belge veya makalenin sahibinin/yazarının iletişim bilgilerini tanımlar.
<applet>Sayfanıza gömülü uygulamalar tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<area>Resim haritaları için bir alan tanımlar.
<article>Bağımsız, müstakil içerikler tanımlar.
<aside>İçerikte geçen bir yerle ilgili açıklama tanımlar.
<audio>Ses, müzik veya diğer ses ortamları tanımlar.
<b>Kalın metin tanımlar.
<base>Belgedeki tüm göreceli URL'lar için URL veya hedef tanımlar.
<basefont>Başka bir kaynaktan alıntı bölüm tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<bdi>Metin yönü farklı olan bir metni diğer metinlerden ayırır.
<bdo>Geçerli metin yönünü geçersiz kılınmasını tanımlar.
<big>Büyük metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<blockquote>Nesneyi bir menü ile ilişkilendirir.
<body>Belgenin gövdesini tanımlar.
<br>Metin içerisinde satır sonu tanımlar.
<button>Düğme tanımlar.
<canvas>Grafik çizimleri için bir tuval tanımlar.
<caption>Tablo başlığı tanımlar.
<center>Ortalanmış metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<cite>Çalışmanın başlığını tanımlar.
<code>Bir parça bilgisayar kodu tanımlar.
<col>Sütun için sütun özelliklerini tanımlar.
<colgroup>Bir veya daha fazla sütunlu tabloların sütun biçimlendirmelerini tanımlar.
<command>Kullanıcı tarafından çağırılabilen bir komut tanımlar.
<datalist>Önceden tanımlanmış açılır liste tanımlar.
<dd>Tanım listesinde öğenin açıklamasını tanımlar.
<del>Silinmiş metin tanımlar.
<details>Kullanıcı tarafından gizlenip/görüntülenebilen ek bilgiler tanımlar.
<dfn>Terim tanımlar.
<dir>Dizin başlıkları tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<div>Belgede bir bölüm, sektör tanımlar.
<dl>Tanım listesi tanımlar.
<dt>Tanım listesinde bir öğe tanımlar.
<em>Vurgulanmış metin tanımlar.
<embed>Harici uygulamalar ve etkileşimli içerikler için taşıyıcı tanımlar.
<fieldset>Form içerisindeki ilişkili elemanları gruplandırır.
<figcaption><figure> etiketi için başlık tanımlar.
<figure>Çizimler, fotoğraflar, kod listeleri gibi bağımsız içerik tanımlar.
<font>Metnin yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<footer>Belge veya bölümün altbilgisini tanımlar.
<form>Kullanıcı girişleri için form tanımlar.
<frame>Çerçeve tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<frameset>Birden fazla çerçeve içim özellikler tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<h1> ... <h6>Başlık tanımlar.
<head>Belgenin başlık bölümünü tanımlar.
<header>Belge veya bölüm için başlık tanımlar.
<hgroup>Başlık etiketlerinin gruplandırılmasını sağlar.
<hr>Konu sonu tanımlar.
<html>Belgenin HTML belgesi olduğunu tanımlar.
<i>Metnin bir kısmını alternatif ses veya hava katar.
<iframe>Satıriçi çerçeve tanımlar.
<img>Görüntü tanımlar.
<input>Kullanıcının veri girişi yapabileceği giriş alanı tanımlar.
<ins>Eklenmiş metin tanımlar.
<kbd>Klavye girişi tanımlar.
<keygen>Formlar için anahtar çifti tanımlar.
<label><input> etiketi için başlık tanımlar.
<legend><fieldset> etiketi için başlık tanımlar.
<li>Liste öğesi tanımlar.
<link>Belge ile harici kaynak arasında ilişkiyi tanımlar.
<map>Resim haritası tanımlar.
<mark>İşaretlenmiş metin tanımlar.
<menu>Komut listesi/menüsü tanımlar.
<meta>Veri hakkında bilgiler tanımlar.
<meter>Değer veya ölçü için skala tanımlar.
<nav>Navigasyon menüsü tanımlar.
<noframes>Çerçeve desteklemeyen tarayıcılar için bilgi tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<noscript>Script desteklemeyen tarayıcılar için alternatif içerik tanımlar.
<object>Gömülü nesne tanımlar.
<ol>Sıralı liste tanımlar.
<optgroup>Açılır listedeki öğelerin gruplandırılmasını sağlar.
<option>Açılır liste için öğe tanımlar.
<output>Hesaplama sonucu tanımlar.
<p>Paragraf tanımlar.
<param>Gömülü nesneye parametre tanımlar.
<pre>Önceden biçimlendirilmiş metin tanımlar.
<progress>Görevin ilerleme durumunu tanımlar.
<q>Kısa alıntı tanımlar.
<rp><ruby> etiketini desteklemeyen tarayıcılar için açıklama tanımlar.
<rt><ruby> etiketinin sahip olduğu karekterler için açıklama tanımlar.
<ruby>Ruby(rubi) karakterleri içeren bir metin tanımlar.
<s>Doğru, uygun metin tanımlar.
<samp>Bilgisayar programından örnek çıktı tanımlar.
<script>İstemci taraflı bir script tanımlar.
<section>Belgede bir bölüm tanımlar.
<select>Açılır liste tanımlar.
<small>Küçük metin tanımlar.
<source>Medya tanımları için birden fazla kaynak tanımlar.
<span>Satır içi grup tanımlar.
<strike>Üstü çizili metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<strong>Güçlü metin tanımlar.
<style>HTML belgeleri için stil biçimlendirmeleri tanımlar.
<sub>Altsimge metni tanımlar.
<summary><details> etiketinin başlığını tanımlar.
<sup>Üstsimge metni tanımlar.
<table>Tablo tanımlar.
<tbody>Tablonun gövde içeriğini gruplandırır.
<td>Tablo için standart hücre tanımlar.
<textarea>Çok satırlı metin giriş alanı tanımlar.
<tfoot>Tablonun altbilgi içeriğini gruplandırır.
<th>Tablo için başlık hücresi tanımlar.
<thead>Tablonun başlık içeriğini gruplandırır.
<time>Gregoryen takvimine göre tarih ve saat tanımlar.
<title>Belgenin başlığını tanımlar.
<tr>Tablo için bir satır tanımlar.
<track>Medya nesneleri için metin parçaları tanımlar.
<tt>Daktilo tipinde metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<u>Normal metinlerden farklı metinlerin açıklamasını tanımlar.
<ul>Sırasız liste tanımlar.
<var>Değişken tanımlar.
<video>Film klibi, video akışı veya diğer video ortamlar tanımlar.
<wbr>Kelime arası satır sonu tanımlar.

Referanslar

HTML Referansları