HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <base> Etiketi

Örnek

<head>

  <base href="https://www.m5bilisim.com/resimler/" target="_blank">

</head>

 

<body>

  <img src="deneme.jpg" alt="Deneme">

  <a href="https://www.m5bilisim.com/webokulu/">Web Okulu</a>

  <p>Tüm bağlantılar yeni pencere veya sekmede açılacaktır.</p>

</body>


Tarayıcı Desteği

<base> etiketini tüm popüler tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<base> etiketi belgedeki tüm göreceli URL'lar için URL veya hedef belirtir.

Bir belgede bir <base> etiketi bulunabilir ve bu etiket <head> etiketi içerisinde tanımlanmalıdır.


Notlar ve İpuçları

Belgede <base> etiketi tanımlıysa, özelliklerden en az bir tanesi veya her ikiside bulunmalıdır.

<base> etiketini <head> etiketinin ilk satırına yerleştirin, böylelikle <head> etiketinde tanımlı diğer etiketler <base> etiketindeki bilgileri kullanabilsin.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Kullanım farklılığı yoktur.


HTML ve XHTML Farkları

HTML kullanımında kapanış etiketi kullanılmaz.

XHTML kullanımında kapanış etiketi kullanılmalıdır. Örn: <base />


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
hrefURLBelgedeki tüm göreceli URL'lar için temel URL belirtir.
target_blank
_parent
_self
_top
frameismi
Belgedeki tüm bağlantılar ve formlar için hedef belirtir.

Standart Özellikler

<base> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<base> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları