HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <noscript> Etiketi

Örnek

<script>

document.write("Merhaba Dünya!")

</script>

<noscript>Tarayıcınız JavaScript desteklemiyor.</noscript>


Tarayıcı Desteği

<noscript> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<noscript> etiketi komutların devre dışı bırakıldığı veya komutları desteklemeyen tarayıcılar için alternatif bir içerik tanımlar.

Bu etiket ile <body> etiketinin sahip olabileceği tüm etiketler kullanılabilir.

<noscript> etiketi belgenin çerçeve desteklemeyen bir başka sayfaya bağlanması için veya gerektiğinde kullanıcıya mesaj vermek için kullanılabilir.


Notlar ve ipuçları

HTML yorum etiketi ile komutların devre dışı bırakıldığı veya desteklemeyen tarayıcılardan gizlenmesi sağlanabilir.

 

<script type="text/javascript">

<!--

alert("Merhaba Dünya")

//-->

</script>

 


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Kullanım farklılığı yoktur.


Standart Özellikler

<noscript> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Referanslar

HTML Referansları