HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <option> Etiketi

Örnek

<select>

  <option value="mercedes">Mercedes</option>

  <option value="audi">Audi</option>

  <option value="citroen">Citroen</option>

  <option value="peugeot">Peugeot</option>

</select>


Tarayıcı Desteği

<option> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<option> etiketi seçim listesinde bir seçenek tanımlar.

<option> etiketi <select> veya <datalist> etiketleri içerisinde kullanılmalıdır.


Notlar ve İpuçları

<option> etiketi herhangi bir özellik almadan kullanılabilir, ancak sunucuya gönderilecek bir bilgi için value özelliği tanımlanmalıdır.

Eğer uzun bir seçenek listesine sahipseniz, <optgroup> etiketi ile seçme listenizi gruplandırabilirsiniz.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
disableddisabledSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
labelmetinSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
selectedselectedSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
valuemetinSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.

Standart Özellikler

<option> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<option> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları