HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <select> Etiketi

Örnek

<select>

  <option value="mercedes">Mercedes</option>

  <option value="audi">Audi</option>

  <option value="citroen">Citroen</option>

  <option value="peugeot">Peugeot</option>

</select>


Tarayıcı Desteği

<select> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<select> etiketi açılır listeler oluşturmak için kullanılır.

<option> etiketi <select> etiketi içerisinde kullanılarak liste öğeleri tanımlamak için kullanılır.


Notlar

<select> etiketi formlarda kullanıcı girişi ve bilgi toplamak için kullanılabilir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 bazı yeni özellikler ile gelmiştir.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
autofocusautofocusSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
disableddisabledSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
formform-idSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
multiplemultipleYazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
nameisimSes dosyasının konumunu belirtir.
sizesayıSes dosyasının konumunu belirtir.

Standart Özellikler

<select> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<select> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları