HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <ruby> Etiketi

Örnek

<ruby>

漢 <rt>ㄏㄢˋ</rt>

</ruby>


Tarayıcı Desteği

<ruby> etiketini Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Safari ve Chrome desteklemektedir.

Not: Internet Explorer 8 ve önceki sürümleri <ruby> etiketini desteklememektedir.


Tanım ve Kullanımı

<ruby> etiketi ruby(rubi) karakterleri içeren bir metin tanımlar.

Ruby karakter açıklamaları Doğu Asya karakterlerinin telafuzu için, Doğu Asya tipografisini kullanır.

<ruby> etiketinin <rt> ve/veya <rp> etiketleri ile kullanımı: <ruby> etiketi içerisinde bulunan bir karakterin açıklaması için <rt> etiketi, tarayıcıların desteklemediği bir dil karakterinin açıklaması için <rp> etiketi kullanılır.

Not: Ruby karakterleri, Çince, Japonca, Korece gibi dillerin yazılırken yukarısında veya sağında karakterleri tefsir eden küçük karekterler bulunur. Muhtemelen kullanıcı bu dillere yabancıdır, bu nedenle ruby(rubi) karakterleri telafuz için kullanılır.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

<ruby> etiketi HTML5 ile gelen yeni bir etikettir.


Standart Özellikler

<ruby> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<ruby> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları