HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <address> Etiketi

Örnek

<address>

  Belge yazarı <a href="mailto:ornek@ornek.com">Ali Veli</a>

  Ziyaret et:

  m5bilisim.com

  Eskişehir, Türkiye

</address>


Tarayıcı Desteği

<address> etiketi tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.


Tanım ve Kullanımı

<address> etiketi belge veya makalenin, yazarının/sahibinin iletişim bilgilerini tanımlar.

<body> etiketi içerisinde tanımlanırsa, belgenin iletişim bilgilerini belirtir.

<article> etiketi içerisinde tanımlanırsa, o yazı için iletişim bilgilerini belirtir.

<adress> etiketi içerisindeki metinler genellikle italik olarak gösterilir. Çoğu tarayıcı address etiketinin önüne ve sonuna satır sonu ekler.


Notlar ve İpuçları

İletişim bilgilerinin bir parçası değil ise, posta adresi belirtilmemelidir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML 4.01'de <article> etiketi desteklenmemektedir. Bu nedenle HTML 4.01'de bu tanımlama her zaman belgenin bilgilerini tanımlar.


Standart Özellikler

<address> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<address> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları