HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <audio> Etiketi

Örnek

<audio controls="controls">

  <source src="buff.ogg" type="audio/ogg">

  <source src="buff.mp3" type="audio/mp3">

  Tarayıcınız audio etiketini desteklememektedir.

</audio>


Tarayıcı Desteği

<audio> etiketini Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Safari ve Chrome desteklemektedir.

Not: Internet Explorer 8 ve önceki sürümleri <audio> etiketini desteklememektedir.


Tanım ve Kullanımı

<audio> etiketi ses, müzik veya diğer ses ortamları tanımlar.


Notlar ve İpuçları

Eğer tarayıcı <audio> etiketini desteklemiyor ise, bu etiket içerisinde bulunan metin gözükecektir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 ile yeni gelen bir etikettir.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
autoplayautoplaySes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
controlscontrolsSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
looploopSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
preloadauto
metaveri
none
Yazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
srcURLSes dosyasının konumunu belirtir.

Standart Özellikler

<audio> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<audio> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları