HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <object> Etiketi

Örnek

<object width="400" height="400" data="merhabadunya.swf"></object>


Tarayıcı Desteği

<object> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<object> etiketi HTML belgesi içerisine gömülü nesne tanımlar. Ses, video, java uygulamaları, activex denetimleri, pdf ve flash dosyalarını gömmek için bu etiket kullanılır.

Ayrıca başka bir HTML sayfasını belgenize gömmek için bu etiketi kullanabilirsiniz.

<object> etiketi için <param> etiketi ile parametreler oluşturabilirsiniz.


Notlar ve İpuçları

<object> etiketi <body> etiketi içerisinde tanımlanmalıdır. <object> ve </object> etiketleri arasındaki metin desteklenmeyen tarayıcılar tarafından gösterilir.

Görüntü tanımlamak için <object> etiketi yerine <img> etiketi kullanın.

Data veya type özelliklerinden birisinin belirtilmesi gerekir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Bazı HTML 4.01 özellikleri HTML5 ile desteklenmez.

Form özelliği HTML5 ile yeni gelmiştir.

HTML5'de objeler formlarda kullanılabilir ve gönderilebilir.

HTML5 ile objeler head bölümünde kullanılabilir.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
aligntop
bottom
middle
left
right
Ses dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
archiveURLSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
borderpikselSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
classidclass-idYazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
codebaseURLSes dosyasının konumunu belirtir.
codetypeMIME-tipiSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
dataURLSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
declaredeclareSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
formform-idYazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
heightpikselSes dosyasının konumunu belirtir.
hspacepikselSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
nameisimSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
standbymetinSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
typeMIME-tipiYazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
usemapharita-ismiSes dosyasının konumunu belirtir.
vspacepikselYazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
widthpikselSes dosyasının konumunu belirtir.

Standart Özellikler

<object> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<object> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları