HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <frame> Etiketi

Örnek

<frameset cols="25%, 50%, 25%">

  <frame src="cerceve_1.html">

  <frame src="cerceve_2.html">

  <frame src="cerceve_3.html">

</frameset>


Tarayıcı Desteği

<frame> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

Bu etiketi HTML5 desteklememektedir.

<frame> etiketi <frameset> etiketi ile birlikte çerçeve tanımlar.

<frameset> etiketinin içerisinde bulunan her <frame> etiketi farklı özellikler alabilir. Kenarlıklar, yeniden boyutlandırma, kaydırma (scroll) gibi.

Çerçevelere sahip olan bir belgenizin doğrulamadan geçmesini istiyorsanız <!DOCTYPE> bildiriminizin "HTML Frameset DTD" ve "XHTML Frameset DTD" olduğundan emin olun.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

<frame> etiketi HTML5 ile desteklenmemektedir, HTML 4.01 desteklemektedir.


HTML ve XHTML Farkları

HTML'de frame etiketi bitiş etiketine sahip değildir.

XHTML'de frame etiketi mutlaka kapatılmalıdır.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
frameborder0
1
Çerçevenin etrafında kenarlık olup olmayacağını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
longdescURLÇerçeve içeriğinin uzun açıklamasını içeren URL adresini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
marginheightpikselÇerçeve alt ve üst kenarı ile içeriğin boşluk miktarını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
marginwidthpikselÇerçeve sağ ve sol kenarı ile içeriğin boşluk miktarını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
nameisimÇerçevenin ismini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
noresizenoresizeÇerçevenin yeniden boyutlandırma yapılamayacağını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
scrollingyes
no
auto
Kaydırma çubuğunun gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
srcURLÇerçeve içerisinde gösterilmek istenen belgenin URL adresini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.

Standart Özellikler

<frame> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<frame> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları