HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <del> Etiketi

Örnek

<p>En sevdiğim renk <del>siyah</del> <ins>beyaz</ins></p>


Tarayıcı Desteği

<del> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<del> etiketi belgeden silinmiş bir metin tanımlar.


Notlar ve İpuçları

Eklenen metin tanımlamak için <ins> etiketi kullanılır.

<del> ve <ins> etiketleri bir belgedeki değişiklikleri tanımlarlar. Tarayıcılar silinmiş metini üstü çizili, eklenen metini altı çizili olarak gösterirler.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Kullanım farklılığı yoktur.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
citeURLMetinin neden silindiğini açıklayan belgenin URL adresini belirtir.
datetimeYYYY-AA-GGTss:dd:ssTZDMetinin silinme tarihini belirtir.

Standart Özellikler

<del> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<del> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları