HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <th> Etiketi

Örnek

<table border="1">

  <tr>

    <th>Dersler</th>

    <th>Süre</th>

  </tr>

  <tr>

    <td>HTML Dersleri</td>

    <td>120 Saat</td>

  </tr>

</table>


Tarayıcı Desteği

<th> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<th> etiketi HTML tablosunda başlık hücresi tanımlar.

HTML tablolarında iki tür hücre vardır:

Başlık hücreleri: Başlık bilgilerini içeren hücreler(<th> etiketi)

Standart hücreler: Verileri içeren hücreler(<td> etiketi)

<th> etiketi varsayılan olarak kalın ve merkeze hizalanır.

<td> etiketi varsayılan olarak sola hizalanır.


Notlar ve İpuçları

Birden fazla hücre birleştirmek için colspan ve rowspan özelliklerini kullanın.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML 4.01'de desteklenen bazı özellikler HTML5 ile desteklenmez.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
abbrmetinHücre içeriğinin kısa açıklamasını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
alignleft
right
center
justify
char
Hücre içeriğinin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
axiskategori-ismiHücrelerin kategorilenmesini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
bgcolorrgb(x,x,x)
#xxxxxx
renkismi
Hücrenin arkaplan rengini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
charkarakterİçeriğin hizalanması için karakter belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
charoffsayıHizalanacak karakter sayısını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
colspansayıKaç sütun birleştirileceğini belirtir.
headersheader-idHücre içeriğinin bağlı olduğu başlığı belirtir.
heightpiksel
%
Hücrenin yüksekliğini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
nowrapnowrapHücre içeriğinin kaydırılmaması gerektiğini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
rowspansayıKaç satırın birleştirileceğini belirtir.
scopecol
colgroup
row
rowgroup
Tablonun başlık hücreleri ve standart hücrelerinin ilişkilendirileceğini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
valigntop
middle
bottom
baseline
İçeriğin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
widthpiksel
%
Hücrenin genişliğini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.

Standart Özellikler

<th> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<th> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları