HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <source> Etiketi

Örnek

<audio controls="controls">

  <source src="buff.ogg" type="audio/ogg">

  <source src="buff.mp3" type="audio/mp3">

  Tarayıcınız audio etiketini desteklememektedir.

</audio>


Tarayıcı Desteği

<source> etiketini Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Safari ve Chrome desteklemektedir.

Not: Internet Explorer 8 ve önceki sürümleri <source> etiketini desteklememektedir.


Tanım ve Kullanımı

<source> etiketi <audio> ve <video> gibi medya tanımları için birden fazla medya kaynağı tanımlar.

<source> etiketi çapraz tarayıcılar için medya türü veya codec desteğine dayalı alternatif ses veya video dosya yollarını tanımlamayı sağlar.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 ile yeni gelen bir etikettir.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
mediamedia-sorgusuSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
srcURLSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
typeMIME-tipiSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.

Standart Özellikler

<source> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<source> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları