HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <i> Etiketi

Örnek

<p>Arabasına <i>Yıldırım</i> ismini koymuş, çünkü çok hızlı.</p>


Tarayıcı Desteği

<i> etiketi tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.


Tanım ve Kullanımı

<i> etiketi metinin bir kısmını alternatif bir ses veya hava tanımlar (katar). Bu etiketin içeriği genellikle italik olarak görüntülenir.

Bu etiket teknik terimler, başka bir dilden alıntı, bir düşünce vd. işaretlemek için kullanılır.


Bu etiketi metnin bir kısmını anlamdıracak başka bir etiket yoksa kullanın:

<em> Vurgulu metin

<strong> Önemli metin

<mark> İşaretli metin

<cite> Çalışma başlığı

<dfn> Tanım terimi


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML 4.01'de metnin italik olarak gösterilmesini sağlar. HTML5'de durum böyle değil.


Standart Özellikler

Yorum etiketi standart özelliklerin kullanımını desteklememektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

Yorum etiketi olay özeliklerinin kullanımını desteklememektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları