HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML Standart Özellikler

HTML standart özellikler, nesnelere (html etiketleri) işlevsel özellikler kazandırır.

Aşağıdaki standart özellikler herhangi bir HTML etiketinde kullanılabilir.


HTML Standart Özellikler

ÖzellikTanımı
accesskeyBu özellik aktif nesneye klavyeden bir kısayol tuşu tanımlar.
classNesneye css ile oluşturulmuş bir veya daha fazla sınıf ataması tanımlar.
contenteditableNesnenin düzenlenip düzenlenemeyeceğini tanımlar.
contextmenuNesneyi bir menü ile ilişkilendirir.
dirNesnedeki içeriğin yazılış yönünü tanımlar.
draggableNesnenin sürüklenebilir olup olmadığını tanımlar.
dropzoneNesne sürükle-bırak işlemi yapıldıktan sonra tarayıcının ne yapacağını tanımlar.
hiddenNesnenin henüz, artık veya uygun olmadığını belirtir.
idNesneye benzersiz bir kimlik tanımlar.
langNesne içeriğinin dil tanımlamasını yapar.
spellcheckNesne içeriğinin dil bilgisi ve yazım kurallarının denetlenmesini sağlar.
styleNesneye satır içi biçim tanımlar.
tabindexNesnelerin sekme sırasını tanımlar.
titleNesneye başlık tanımlar.
translateNesnenin başka dile çevrilip çevrilmeyeceğini tanımlar.

Referanslar

HTML Referansları