HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <optgroup> Etiketi

Örnek

<select>

  <optgroup label="Alman Araçları">

    <option value="mercedes">Mercedes</option>

    <option value="audi">Audi</option>

  </optgroup>

  <optgroup label="Fransız Araçları">

    <option value="citroen">Citroen</option>

    <option value="peugeot">Peugeot</option>

  </optgroup>

</select>


Tarayıcı Desteği

<optgroup> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<optgroup> açılır listede bulunan öğelerin gruplanacağını tanımlar.

Uzun bir açılır listeye sahipseniz ilgili seçenekleri gruplamak kullanım açısından yararlıdır.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Kullanım farklılığı yoktur.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
disableddisabledSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
labelmetinSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.

Standart Özellikler

<optgroup> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<optgroup> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları