HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <script> Etiketi

Örnek

<script>

  document.write("Merhaba Dünya!")

</script>


Tarayıcı Desteği

<script> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<script> etiketi istemci tarafında çalıştırılacak bir script tanımlar. JavaScript gibi.

<script> etiketi içerisinde script ifadeleri olabileceği gibi src özelliği ile harici bir script dosyası çağırılabilir.

Javascript ile HTML belgelerinizi statik bir yapıdan dinamik bir yapıya geçirebilirsiniz. Değişen içerikler, form kontrolleri vd.


Notlar ve İpuçları

Not: Src özelliği tanımlanmış <script> etiketinin içeriği boş olmalıdır.

<noscript> etiketi ile JavaScript desteklemeyen veya pasif edilmiş tarayıcılar için bilgi verilebilir.


Harici komut dosyası çalıştırmanın birkaç yolu vardır:

- async="asnyc" özelliği belirtildiğinde, komut sayfanın öğeleri ile uyumsuz çalışır.(Sayfa çözümlenmeye devam ederken komut yürütülür.Uyumsuz)

- async="asnyc" özelliği belirtilmez ve defer="defer" özelliği belirtilirse, sayfa çözümlemesi tamamlandıktan sonra komut yürütülür.(Erteleme)

- Her iki özellikde belirtilmişse komut derhal getirilir ve yürütülür, daha sonra tarayıcı sayfayı çözümlemeye devam eder.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML 4'de type özelliği gereklidir, fakat HTML5'de isteğe bağlıdır.

Asnyc özelliği HTML5 ile gelen yeni bir özelliktir.

HTML 4.01 özelliği olan "xml:space", HTML5 ile desteklenmez.


HTML ve XHTML Farkları

XHTML'de <script> etiketi içerisinde bulunan komutların XML olarak algılanmaması için CDATA kullanılır. Kullanım şu şekildedir:

 

<script type="text/javascript">

<!--

alert("Merhaba Dünya")

//-->

</script>

 


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
asnycasyncSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
charsetkarakter-koduSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
deferdeferSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
srcURLYazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
typeMIME-tipiSes dosyasının konumunu belirtir.
xml:spacepreserveSes dosyasının konumunu belirtir.

Standart Özellikler

<script> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Referanslar

HTML Referansları