HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <dd> Etiketi

Örnek

<dl>

  <dt>Kahve</dt>

    <dd>Siyah sıcak içecek</dd>

  <dt>Süt</dt>

    <dd>Beyaz soğuk içecek</dd>

</dl>


Tarayıcı Desteği

<dd> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<dd> etiketi tanım listesinde bir öğeyi tanımlamak için kullanılır.

<dd> etiketi <dl> (Tanım listesi tanımlar.) ve <dt> (Liste öğesini tanımlar.) etiketleri ile birlikte kullanılır.

<dd> etiketi içinde paragraflar, satır sonları, resimler, bağlantılar, listeler vd. olabilir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Kullanım farklılığı yoktur.


Standart Özellikler

<dd> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<dd> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları