HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <ul> Etiketi

Örnek

<ul>

  <li>Kahve</li>

  <li>Çay</li>

  <li>Süt</li>

</ul>


Tarayıcı Desteği

<ol> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<ul> etiketi sırasız bir liste(madde işaretli) tanımlar.

Liste öğeleri oluşturmak için <li> etiketi kullanılır.


Notlar

Sıralı listeler oluşturmak için <ol> etiketini kullanın.

Liste öğelerinin biçimlendirmek için CSS kullanın.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Compact ve type özellikleri HTML 4.01 ile önerilmez ve HTML5 ile desteklenmez.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
compactcompactListenin normalden daha küçük gösterileceğini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
typedisc
square
circle
Madde işaretinin stilini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.

Standart Özellikler

<ul> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<ul> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları