HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <ol> Etiketi

Örnek

<ol>

  <li>Kahve</li>

  <li>Çay</li>

  <li>Süt</li>

</ol>

<ol start="30">

  <li>Kahve</li>

  <li>Çay</li>

  <li>Süt</li>

</ol>


Tarayıcı Desteği

<ol> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<ol> etiketi sıralı bir liste tanımlar. Sıralı liste artan sayısal veya alfabetik karakter olabilir.

Liste öğeleri oluşturmak için <li> etiketi kullanılır.


Notlar ve İpuçları

Sırasız listeler oluşturmak için <ul> etiketini kullanın.

Liste öğelerinin biçimlendirmek için CSS kullanın.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Start ve type özellikleri HTML 4.01'de önerilmemekteydi, fakat HTML5 destekler.

Reserved özelliği HTML5 ile gelen yeni bir özelliktir.

Compact özelliği HTML 4.01 ile önerilmez ve HTML5 ile desteklenmez.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
compactcompactSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
reversedreversedSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
startsayıSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
type1
A
a
I
i
Yazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.

Standart Özellikler

<ol> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<ol> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları