HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <body> Etiketi

Basit bir HTML belgesi şu etiketleri içermelidir:

Örnek

<html>

  <head>

    <title>Sayfa başlığı</title>

  </head>

 

  <body>

    Belge içeriği...

  </body>

</html>


Tarayıcı Desteği

<body> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<body> etiketi belgenin gövdesini tanımlar.

Yani bir HTML belgesindeki içerikler; bağlantılar, resimler, tablolar vd. bu etiket içerisinde bulunur.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5'de tüm yerleşim ve düzen özellikleri kaldırılmıştır.

HTML 4.01'de tüm yerleşim ve düzen özellikleri önerilmez.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
alinkrenkBelgedeki aktif bağlantı renklerini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
backgroundURLBelgenin arka plan resmini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
bgcolorrenkBelgenin arka plan rengini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
linkrenkBelgedeki bağlantı renklerini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
textrenkBelgedeki metin renklerini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
vlinkrenkBelgedeki ziyaret edilmiş bağlantı renklerini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.

Standart Özellikler

<body> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<body> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları