HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <table> Etiketi

Örnek

<table border="1">

  <tr>

    <th>Dersler</th>

    <th>Süre</th>

  </tr>

  <tr>

    <td>HTML Dersleri</td>

    <td>120 Saat</td>

  </tr>

</table>


Tarayıcı Desteği

<table> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<table> etiketi HTML tabloları tanımlar.

<table> etiketi bir veya daha fazla <th>, <tr> ve <td> etiketlerinden oluşur.

<tr> etiketi bir satır tanımlar, <th> etiketi tablo başlığı tanımlar, <td> etiketi ise tablo hücresi tanımlar.

Daha kapsamlı tablolar için şu etiketlerde kullanılabilir: <caption>, <col>, <colgroup>, <thead>, <tfood> ve <tbody>


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 sadece border özelliğini destekler ve değeri sadece "1" veya "" olabilir.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
alignleft
center
right
Ses dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
bgcolorrgb(x,x,x)
#xxxxxx
renk-ismi
Ses kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
border1
""
Ses dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
cellpaddingpikselYazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
cellspacingpikselSes dosyasının konumunu belirtir.
framevoid
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
Ses kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
rulesnone
group
rows
cols
all
Ses dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
summarymetinYazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
widthpiksel
%
Ses dosyasının konumunu belirtir.

Standart Özellikler

<table> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<table> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları