HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <p> Etiketi

Örnek

<p>Bu bir paragraftır.</p>


Tarayıcı Desteği

<p> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<p> etiketi bir paragraf tanımlar.

Tarayıcılar otomatik olarak <p> etiketinden önce ve sonra biraz boşluk(margin) bırakır. Boşluklar CSS ile biçimlendirilebilir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Align özelliği HTML 4.01 ile önerilmemektedir ve HTML5 desteklememektedir.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
alignleft
right
center
justify
Ses dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.

Standart Özellikler

<p> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<p> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları