HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <tbody> Etiketi

Örnek

<table border="1">

  <thead>

    <tr>

      <th>Dersler</th>

      <th>Süre</th>

    </tr>

  </thead>

  <tfoot>

    <tr>

      <td>HTML Dersleri</td>

      <td>120 Saat</td>

    </tr>

  </tfoot>

  <tbody>

    <tr>

      <td>CSS Dersleri</td>

      <td>160 Saat</td>

    </tr>

  </tbody>

</table>


Tarayıcı Desteği

<tbody> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<tbody> etiketi HTML tablosunun gövde içeriğini gruplandımak için kullanılır.

<tbody>(gövde) etiketi, <thead>(başlık) ve <tfoot>(altbilgi) etiketleri ile birlikte kullanılır.

<tbody> etiketi <table> etiketinin içerisinde yer almalı ve <caption>, <colgroup> ve <thead> etiketlerinden sonra gelmelidir.


Notlar

<tbody> etiketi bir veya daha fazla <tr> etiketi içermelidir.

<tbody>, <thead> ve <tfoot> etiketlerini biçimlendirmek için CSS kullanın.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML 4.01'de desteklenen özellikler HTML5 ile desteklenmez.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
alignright
left
center
justify
char
Ses dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
charkarakterSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
charoffsayıSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
valigntop
middle
bottom
baseline
Yazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.

Standart Özellikler

<tbody> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<tbody> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları