HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <command> Etiketi

Örnek

<menu>

<command label="Uyarı" onclick="uyari()">Uyarı Göster</command>

</menu>


Tarayıcı Desteği

<command> etiketini sadece Internet Explorer 9 desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<command> etiketi kullanıcı tarafından çağırılabilen bir komut tanımlar. (Radyo Düğmesi, CheckBox yada komut butonu)

Komut bir <menu> etiketi kullanarak atanabilir yada sayfanın herhangi bir yerine konabilir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 ile yeni gelen bir etikettir.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
checkedcheckedSeçilmesi istenen nesnelerin seçileceğini belirtir.
disableddisabledKomut etiketinın etkin olmadığını belirtir.
iconURLKomutu temsil eden bir görüntü tanımlar.
labelmetinKomutun görünür başlığını belirtir.
radiogroupgrup-ismiGrup oluşturan radio düğmelerinin isimini tanımlar.
typecheckbox
command
radio
Komutun türünü belirtir.

Standart Özellikler

<command> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<command> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları