HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <input> Etiketi

Örnek

<form action="demo.php">

  İsim: <input type="text" name="fisim"><br>

  Soyisim: <input type="text" name="fsisim"><br>

  <input type="submit" value="Gönder">

</form>


Tarayıcı Desteği

<input> etiketi tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.


Tanım ve Kullanımı

<input> etiketi kullanıcının veri girişi yapabileceği giriş alanı tanımlar.

<input> etiketi <form> etiketi içerisinde kullanılır.

Giriş alanları, type özelliğine bağlı olarak çeşitli şekillerde olabilir.


Notlar ve İpuçları

<input> etiketi boştur, sadece özellikleri içerir.

<input> etiketine başlık tanımlamak için <label> etiketi kullanılır.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML 4.01'de align özelliği önerilmez ve HTML5'de desteklenmez. Hizalama için CSS kullanın.

HTML5 ile yeni özellikler ve type özelliği için yeni değerler ile gelmiştir.


HTML ve XHTML Farkları

HTML'de <input> etiketi için kapanış etiketi kullanılmaz.

XHTML'de <input> etiketi mutlaka kapatılmalıdır. Örn: <input />


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
acceptaudio/*
video/*
image/*
MIME-tipi
Sunucunun kabul ettiği dosya türlerini belirtir.
alignleft
right
top
middle
bottom
Etrafındaki nesnelere göre nasıl hizalanacağını belirtir.
altmetinGörüntü yerine alternatif metin belirtir.
autocompleteon
off
Otomatik tamamlama özelliğinin açık veya kapalı olacağını belirtir.
autofocusautofocusNesneye otomatik olarak odaklanılacağını belirtir.
checkedcheckedSeçilmesi istenen nesnelerin sayfa yüklendikten sonra seçileceğini belirtir.
disableddisabledNesnenin devre dışı bırakılacağını belirtir.
formform-idGiriş alanının ait olduğu form veya birden fazla formu belirtir.
formactionURLForm verilerinin nereye gönderileceğini belirtir.
formenctypeapplication/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Form verilerinin sunucuya gönderilmeden önce nasıl kodlanacağını belirtir.
formmethodget
post
Form verileri gönderilirken hangi HTTP yönteminin kullanılacağını belirtir.
formnovalidateformnovalidateForm verileri gönderilirken doğrulama gerekmediğini belirtir.
formtarget_blank
_self
_parent
_top
frameismi
Form verileri gönderildikten sonra yanıtın nerede görüntüleneceğini belirtir.
heightpikselGiriş alanının yüksekliğini belirtir.
listdatalist-idAçılır liste ile eşleştiricek değeri belirtir.
maxsayı
tarih
Giriş alanının alabileceği maksimum değeri belirtir.
maxlengthsayıGiriş alanının alabileceği maksimum karakter sayısını belirtir.
minsayı
tarih
Giriş alanının alabileceği minimum değeri belirtir.
multiplemultipleGiriş alanına birden fazla değer girilebileceğini belirtir.
namemetinGiriş alanının ismini belirtir.
patternregexpGiriş alanına girilen değer ile regexp değerinin denetleneceğini belirtir.
placeholdermetinGiriş alanına girilmesi düşünülen değer ile ilgili ipucu belirtir.
readonlyreadonlyGiriş alanının salt okunur olduğunu belirtir.
requiredrequiredGiriş alanının doldurulması gerektiğini belirtir.
sizesayıGiriş alanının genişliğini karakter sayısı olarak belirtir.
srcURLGönder düğmesi olarak kullanılacak görüntünün URL adresini belirtir.
stepsayıGiriş alanı için artış eksiliş sayısı belirtir.
typebutton
checkbox
color
date
datetime
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
Giriş alanının görüntülenme türünü belirtir.
valuemetinGiriş alanının değerini belirtir.
widthpikselGiriş alanının genişliğini belirtir.

Standart Özellikler

<input> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<input> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları