HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <!DOCTYPE> Bildirimi

Örnek

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Sayfanın Başlığı</title>

  </head>

 

  <body>

    Sayfa içeriği

  </body>

 

</html>


Tarayıcı Desteği

Doctype bildirimi tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.


Tanım ve Kullanımı

<!DOCTYPE> bildirimi bir etiket değildir, sayfanın oluşturulduğu işaretleme dilinin sürümünü tarayıcıya bildiren talimattır. Document Type Definition'ı ifade eder (Döküman Türü Tanımlaması).

Bu bildirim tarayıcılarda düzgün içeriği oluşturmak için, biçimlendirme dilinin kurallarını belirler.

Bu bildirim html etiketinden hemen önce, HTML belgesindeki ilk şey olmalıdır.


Her zaman sayfalarınızın doctype bildirimini tanımlayın. Bu tanımlama tarayıcıların sayfanızı doğru görüntülemesini sağlayacaktır.


HTML Etiketleri ve Doctype Bildirimleri

Bildirimlerin hangi HTML etiketlerini içerdiğine göz atın: HTML Etiketleri ve Doctype


Doctype Bildirimleri

HTML 5

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01 Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML 4.01 Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

XHTML 1.0 Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML 1.0 Transitional

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML 1.0 Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

XHTML 1.1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">


Standart Özellikler

Yorum etiketi standart özelliklerin kullanımını desteklememektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

Yorum etiketi olay özeliklerinin kullanımını desteklememektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları