HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <html> Etiketi

Örnek

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Sayfa başlığı</title>

  </head>

 

  <body>

    Belge içeriği...

  </body>

</html>


Tarayıcı Desteği

<html> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<html> etiketi tarayıcıya belgenin HTML belgesi olduğunu söyler.

<html> etiketi HTML belgesinin kök (kaynak) etiketidir.

Diğer bütün etiketler <html> etiketi içerisinde bulunur. <!DOCTYPE> bildirimi hariç.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 ile manifest özelliği yeni gelmiştir.


HTML ve XHTML Farkları

Xmlns özelliği XHTML'de gereklidir, fakat HTML'de kullanılmaz.

XHTML'de xmlns özelliği tanımlı değil ise W3 Validator hata olduğunu gösterecektir. XHTML bildirimleriniz için bu özellik kullanılmalıdır.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
manifestURLÖnbelleğe yüklenecek verilerin konumunu belirtir.
xmlnshttp://www.w3.org/1999/xhtmlXML ad alanını belirtir.

Standart Özellikler

<html> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Referanslar

HTML Referansları