HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <blockquote> Etiketi

Örnek

<blockquote cite="http://tr.wikipedia.org/wiki/Html">

HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Zira HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni tam olarak budur.

</blockquote>


Tarayıcı Desteği

<blockquote> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<blockquote> etiketi başka bir kaynaktan alıntı bir bölüm tanımlar.

Tarayıcılar genellikle bu bölümü girintili olarak gösterir.


Notlar ve İpuçları

Kısa alıntılar için <q> etiketini kullanın.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML 4.01'de <blockquote> etiketi uzun alıntılar tanımlar.

HTML5'de <blockquote> etiketi başka bir kaynaktan alıntı bölümünü tanımlar.


HTML ve XHTML Farkları

XHTML'de bu etiket kullanılırken alıntı başka bir etiket içerisinde olmalıdır. Şunun gibi:

<blockquote>

<p>Bu uzun bir alıntıdır.<p>

</blockquote>


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
citeURLAlıntı yapılan kaynak URL'unu belirtir.

Standart Özellikler

<blockquote> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<blockquote> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları