HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <acronym> Etiketi

Örnek

<p>Bir kısaltma: <acronym title="Devlet Malzeme Ofisi">DMO</acronym></p>


Tarayıcı Desteği

<acronym> etiketi tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.

Not: <acronym> etiketi IE5.5 ve daha eski sürümleri tarafından desteklenmemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<acronym> etiketi HTML5 ile desteklenmemektedir. Alternatifi <abbr> etiketini kullanın.

<acronym> etiketi kısaltma tanımlar.

Bu etiket ile konuşulan kelimeler kısaltılabilir. Örnek: NATO, NASA vb.

Bu etiketi kullanarak tarayıcıların, dilbilgisi denetçilerinin, çeviri araçlarının ve arama motorlarının sayfanızı daha iyi kullanmalarını sağlayabilirsiniz.


Notlar ve İpuçları

Standart title özelliğini kullanarak kısaltma tanımlanan metinin fare ile üzerine gelindiğinde açılımını tanımlayabilirsiniz.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 ile desteklenmemektedir. HTML 4.01 desteklemektedir.


Standart Özellikler

<acronym> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<acronym> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları