HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <pre> Etiketi

Örnek

<pre>

Bu içerik

ve satır sonları

aynı şekilde görüntülenir.

</pre>


Tarayıcı Desteği

<pre> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<pre> etiketi önceden biçimlendirilmiş metin tanımlar.

<pre> etiketi içerisindeki metin sabit genişlikli yazı tipleri (genellikle Courier) ile görüntülenir. Satır sonlar ve boşluklar korunur.


Notlar ve İpuçları

Biçimlendirmesiz metin veya bilgisayar kodu gibi metinlerinizi bu etiketi kullanarak oluşturabilirsiniz.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML 4.01'de width özelliği önerilmez ve HTML5 ile desteklenmez.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
widthsayıHer satırda bulunması istenen maksimum karakter sayısını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.

Standart Özellikler

<pre> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<pre> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları