HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <track> Etiketi

Örnek

<video width="320" height="240" controls="controls">

  <source src="buff.mp4" type="audio/mp4">

  <source src="buff.ogg" type="audio/ogg">

  <track src="altyazi-tr.vtt" kind="subtitles" srclang="tr" label="Türkçe">

  <track src="altyazi-en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="İngilizce">

</video>


Tarayıcı Desteği

<track> etiketini popüler tarayıcılar desteklememektedir.


Tanım ve Kullanımı

<track> medya nesneleri için metin parçaları tanımlar.(<audio> ve <video>)

Medya dosyaları oynatılırken altyazı, başlık gibi metinler görüntülenir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 ile gelen yeni bir etikettir.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
defaultdefaultSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
kindcaption
chapters
description
metadata
subtitles
Yazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
labelmetinSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
srcURLSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
srclangdil-koduYazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.

Standart Özellikler

<track> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<track> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları