HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <meta> Etiketi

Örnek

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="description" content="Web Dersleri">

  <meta name="keyword" content="HTML, CSS, JQuery">

  <meta name="author" content="m5bilisim.com">

</head>


Tarayıcı Desteği

<meta> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<meta> etiketi veri hakkında bilgiler verir.

Bu etiket HTML belgesi hakkında meta verileri sağlar. Meta verileri tarayıcıda gözükmezler.

Meta etiketleri genellikle sayfanın description(açıklama), keywords(anahtar kelimeler), author(sayfa yazarı), last modified(son değiştirilme tarihi) ve diğer meta verilerini tanımlamak için kullanılır.

Meta verileri tarayıcılar (sayfa yüklenirken nasıl görüntüleneceği), arama motorları (indexleme ve anahtar kelimeler) veya diğer web servisleri tarafından kullanılırlar.


Notlar ve İpuçları

<meta> etiketleri her zaman <head> etiketi içerisinde tanımlanmalıdır.

Meta verileri isim / değer çiftleri şeklinde tanımlanır.

Content özelliği kullanılırken name veya http-equiv özelliklerinden biri tanımlanmış olmalıdır. Tanımlanmazlarsa doğru bir tanımlama sayılmaz.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Scheme özelliği HTML5 ile desteklenmez.

HTML5 ile karakter kodunu tanımlamak için charset özelliği tanımlaması yenilenmiştir:

HTML 4.01: <meta http-equiv="Content-type" content="text/html" charset="UTF-8">

HTML 5: <meta charset="UTF-8">


HTML ve XHTML Farkları

HTML'de <meta> etiketi için kapanış etiketi kullanılmaz.

XHTML'de <meta> etiketi mutlaka kapatılmalıdır. Örn: <meta />


Örnekler

Örnek 1: Arama motorları için anahtar kelimelerin tanımlanması:

<meta name="keywords" content="HTML, CSS, On Parmak">

Örnek 2: Sayfa açıklamasanın tanımlanması:

<meta name="description" content="Bilişim ve Teknoloji Eğitimi">

Örnek 3: Sayfa yazarının tanımlanması:

<meta name="authoe" content="m5bilisim.com">

Örnek 4: Sayfanın 20 saniye aralıklarla yenilenmesi:

<meta http-equiv="refresh" content="20">


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
charsetkarakter-koduSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
contentmetinSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
http-equivcontent-type
default-style
refresh
Ses dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
nameapplication-name
author
description
generator
keywords
Ses kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
schemeformat/URISes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.

Standart Özellikler

<meta> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Referanslar

HTML Referansları