HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <textarea> Etiketi

Örnek

<textarea rows="3" cols="40">

Çok satırlı metin giriş alanıdır, buraya kullanıcılar giriş yapabilir.

</textarea>


Tarayıcı Desteği

<textarea> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<textarea> etiketi çok satırlı metin giriş alanları tanımlar.

Metin giriş alanına sınırsız karakter yazılabilir ve sabit genişlikli yazı tipi(Courier) ile görüntülenir.

Metin alanının boyutu cols ve rows özellikleri ile belirtilebilir, CSS height ve width özellikleri daha kullanışlıdır.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 yeni özellikler ile gelmiştir.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
autofocusautofocusMetin alanının odaklanacağını belirtir.
colssayıMetin alanının görünen genişliğini belirtir.
disableddisabledMetin alanının devre dışı bırakılacağını belirtir.
formform-idMetin alanının ait olduğu bir veya daha fazla formu belirtir.
maxlengthsayıMetin alanına girilebilecek maksimum karakter sayısını belirtir.
namemetinMetin alanının ismini belirtir.
placeholdermetinMetin alanına girilmesi düşünülen bilgi ile ilgili ipucu belirtir.
readonlyreadonlyMetin alanının salt okunur olduğunu belirtir.
requiredrequiredForm gönderilmeden önce metin alanının doldurulması gerektiğini belirtir.
rowssayıMetin alanının görünen yüksekliğini belirtir.
wraphard
soft
Metin alanının nasıl paketleneceğini belirtir.

Standart Özellikler

<textarea> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<textarea> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları