HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <keygen> Etiketi

Örnek

<form action="ornek-keygen.php" method="get">

  İsim: <input type="text" name="isim">

  Şifreleme: <keygen name="guvenlik">

  <input type="submit">

</form>


Tarayıcı Desteği

<keygen> etiketini Internet Explorer hariç popüler tarayıcılar desteklemektedir.

Not: Safari sadece Mac üzerinde destekler.


Tanım ve Kullanımı

<keygen> etiketi formlar için bir anahtar çifti(özel ve ortak) oluşturur.

Form verileri gönderildikten sonra, özel anahtar istemcide(kullanıcı, yerel) tutulur, ortak anahtar sunucuya gönderilir. Kullanıcının kimliği doğrulanmak istendiğinde bu anahtar çifti kullanılır.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 ile yeni gelen bir etikettir.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
autofocusautoplaySes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
challengecontrolsSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
disabledloopSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.
formauto
metaveri
none
Yazarın sayfa yüklendiğinde sesin yüklenip / yüklenmemesi ile ilgili düşüncesini belirtir.
keytypeURLSes dosyasının konumunu belirtir.
nameURLSes dosyasının konumunu belirtir.

Standart Özellikler

<keygen> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<keygen> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları