HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <br> Etiketi

Örnek

Bu metin bir <br>satır sonu içeriyor.


Tarayıcı Desteği

<br> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<br> etiketi metin içerisinde bir satır sonu tanımlar.

<br> etiketi boş bir etikettir, yani bitiş etiketi kullanılmaz.


Notlar ve İpuçları

<br> etiketini şiir, adres gibi çok satır gerektiren metinlerde kullanabilirsiniz.

<br> etiketini yeni bir paragraf başı olarak kullanmayın, sadece satır sonu için kullanılmalıdır.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Kullanım farklılığı yoktur.


HTML ve XHTML Farkları

HTML'de bu etiketin bitiş etiketi kullanılmaz.

XHTML'de bu etiket kapatılmalıdır, kullanımı: <br />


Standart Özellikler

<br> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<br> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları