HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <hr> Etiketi

Örnek

<h1>HTML</h1>

<p>HTML web sayfası işaretleme dilidir.</p>

<hr>

<h1>CSS</h1>

<p>HTML etiketlerinin biçimlendirilmesini sağlar.</p>


Tarayıcı Desteği

<hr> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<hr> etiketi HTML belgesinde konu sonu tanımlar.

Belgede ayrı bir içeriği tanımlamak (değişiklik tanımlamak) için kullanılır.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

<hr> etiketi HTML5 ile belgede bir konu sonu tanımlar.

<hr> etiketi HTML 4.01'de yatay bir çizgi tanımlar.

Ancak, <hr> etiketleri görsel açıdan bir çizgi oluşturmak için kullanılmış olabilir.

Bütün özellikler HTML 4.01'de önerilmez ve HTML5'de desteklenmez. Biçimlendirme için CSS kullanılmalıdır.


HTML ve XHTML Farkları

<hr> etiketi HTML'de kapanış etiketine sahip değildir.

<hr> etiketi XHTML'de mutlaka kapatılmalıdır. Bunun gibi: <hr />


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
alignleft
center
right
İçeriğin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirtir.belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
noshadenoshadeTek bir renge sahip yatay çizgiyi belirtir. Normalde gölgelidir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
sizepikselYatay çizginin yüksekliğini(kalınlığını) belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
widthpiksel
%
Yatay çizginin genişliğini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.

Standart Özellikler

<hr> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<hr> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları