HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <style> Etiketi

Örnek

<html>

  <head>

    <style type="text/css">

      h1 {color:green}

      p {color:red}

    </style>

  </head>

 

  <body>

    <h1>Yeşil renkli başlık</h1>

    <p>Kırmızı renkli paragraf</p>

  </body>

</html>


Tarayıcı Desteği

<style> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<style> etiketi HTML belgeleri için stil bilgileri tanımlar.

<style> etiketi HTML etiketlerinin nasıl işleneceğini(biçimlendirme, görüntüleme) tanımlar.

HTML belgesi bir çok style etiketi içerebilir.

<style> etiketi "scoped" özelliği belirtilmemişse, <head> etiketi içerisinde tanımlanmalıdır.


Notlar

Harici stil dosyaları için <link> etiketini kullanın.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Scoped özelliği HTML5 ile yeni gelmiştir, scoped özelliğine sahip stiller üst öğe ve bu öğenin sahip olduğu öğeler için biçimlendirme sağlar.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
mediamedia-sorgusuSes dosyasının otomatik olarak oynatılacağını belirtir.
scopedscopedSes kontrol nesnelerinin gözükmesini belirtir.
typetext/cssSes dosyası her bitişinde tekrar oynatılacağını belirtir.

Standart Özellikler

<style> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<style> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları