HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <!--...--> Etiketi

Örnek

<!-- Tek satırlı yorum, bu içerik tarayıcıda görüntülenmez. -->

<!--

Çok satırlı

bir yorum daha.

-->

<p>Normal paragraf etiketi</p>

Yorum etiketi <!-- ile başlar --> ile son bulur. Tek satır veya çok satır olarak kullanabilirsiniz.


Tarayıcı Desteği

Yorum etiketi tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.


Tanım ve Kullanımı

Yorum etiketi sayfa kaynağınıza yorum eklemenizi sağlar. Bu etiket tarayıcılar tarafından gösterilmez.

Bu etiket ile sayfanızın içeriğini ileriki zamanlarda değiştirmek istediğiniz de, içerik ile ilgili fikir edinebilirsiniz. Bu açıdan kullanımı gayet yararlıdır.

Ayrıca bu etiket ile javascript desteklemeyen tarayıcıların bu içeriği yorum olarak algılamasını sağlayabilirsiniz;

 

<script type="text/javascript">

<!--

alert("Merhaba Dünya")

//-->

</script>

 

Yorum bitiş etiketinde bulunan "//" JavaScript yorum tanımlamasını bildirir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Kullanım farklılığı yoktur.


Standart Özellikler

Yorum etiketi standart özelliklerin kullanımını desteklememektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

Yorum etiketi olay özeliklerinin kullanımını desteklememektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları