HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <iframe> Etiketi

Örnek

<iframe src="https://www.m5bilisim.com"></iframe>


Tarayıcı Desteği

<iframe> etiketi tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.


Tanım ve Kullanımı

<iframe> etiketi satıriçi bir çerçeve tanımlar.

Bu satıriçi çerçeveye başka bir HTML belgesi yüklemenizi sağlar. Belge içinde belge.


Notlar ve İpuçları

İframe etiketini desteklemeyen tarayıcılarda <iframe> ve </iframe> etiketleri arasındaki bir metni gösterebilirsiniz.

İframe etiketini biçimlendirmek için CSS kullanın.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 bazı yeni özellikler ile gelmiştir, ve HTML 4.01'de kullanılan bazı özellikler çıkartılmıştır.


HTML ve XHTML Farkları

XHTML'de name özelliği kullanılmamaktadır. Id özelliği kullanılmalıdır.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
alignleft
right
top
middle
bottom
Bağlantı verilen sayfanın karakter kodlamasını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
frameborder1
0
Resim için konum ve boyut değerlerini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
heightpikselBağlantı verilen sayfanın URL adresini belirtir.
longdescURLBağlantı verilen sayfanın dil kodlamasını belirtir.
marginheightpikselBağlantı verilen adresin hangi medya / cihaz için optimize edildiğini tanımlar.
marginwidthpikselBağlantı için bir çapa ismi tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
nameisimGeçerli sayfa ile bağlantı verilmiş sayfa arasındaki ilişkiyi belirtir.
sandbox""
allow-forms
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
Resim haritası için bir şekli belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
scrollingyes
no
auto
Bağlantının nerede açılacağını belirtir.
seamlessseamlessBağlantının MIME tipini belirtir.
srcURLBağlantının MIME tipini belirtir.
srcdocHTML-koduBağlantının MIME tipini belirtir.
widthpikselBağlantının MIME tipini belirtir.

Standart Özellikler

<iframe> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<iframe> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları