HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <iframe> sandbox Özelliği

HTML <iframe> Etiketi

Örnek

<form action="form-orn.php" method="get" id="form1">

İsim: <input type="text" name="fisim">

Soyisim: <input type="text" name="fsisim">

</form>

 

<button type="submit" form="form1" value="Gönder">Gönder</button>


Tarayıcı Desteği

Sandbox özeliğini Internet Explorer ve Opera hariç popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

Çerçeve için sandbox özelliği belirtilmişse (sandbox=""), çerçeve içeriği için ekstra kısıtlamalar tanımlanmıştır.

Sandbox özelliği boş bırakıldığı takdirde tüm kısıtlamalar uygulanır. Kısıtlamaların kaldırılması için özellik listesinde bulunan değerler, aralarında boşluk bırakılarak belirtilir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Sandbox özelliği HTML5 ile gelen yeni bir özelliktir.


Sözdizimi

<iframe sandbox=" değer ">


Alabileceği Değerler

DeğerTanım
""Aşağıdaki tüm özellikler kısıtlanır.
allow-same-originÇerçeveye yüklenen içeriğin aynı etki alanındaki çerezler ve scriptleri kullanabileceğini (işlenebileceğini) belirtir.
allow-top-navigationÇerçeve içinde bulunan bir bağlantının target özelliğinin _top değerine izin verileceğini belirtir.
allow-formsForm verilerinin gönderilmesine izin verileceğini belirtir.
allow-scriptsÇerçeve içerisinde scriptlerin çalıştırılmasına izin verir.

HTML <iframe> Etiketi

Referanslar

HTML Referansları