HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <img> Etiketi

Örnek

<img src="ornek.png" alt="Örnek" width="30" height="30">


Tarayıcı Desteği

<img> etiketi tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.


Tanım ve Kullanımı

<img> etiketi HTML belgeleriniz için görüntü(resim) tanımlar.

Bu etiket ile src ve alt özellikleri mutlaka kullanılmalıdır.

Not: Görüntüler teknik olarak sayfaya eklenmezler, HTML sayfalarına bağlantı yapılırlar. <img> etiketi görüntünün gösterilmesi için bir alan oluşturur.

İpucu: Görüntü üzerinden başka bir belgeye bağlantı vermek için <img> etiketini <a> etiketi içerisinde kullanın.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5'de align, border, hspace, longdesc ve vspace özellikleri desteklenmez.

HTML4.01'de align, border, hspace ve vspace özelliklerinin kullanılması önerilmez.


HTML ve XHTML Farkları

HTML'de <img> etiketi için kapanış etiketi kullanılmaz.

XHTML'de <img> etiketi mutlaka kapatılmalıdır. Örn: <img />


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
alignleft
right
top
middle
bottom
Çevresindeki nesnelere göre nasıl hizalanacağını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
altmetinGörüntü yerine alternatif metin belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
borderpikselResim etrafındaki kenarlığın genişliğini belirtir.
crossoriginanonymous
use-credentials
Canvas etiketine erişime diğer sitelerden izin verileceğini belirtir.
heightpikselGörüntünün piksel cinsinden yüksekliğini belirtir.
hspacepikselGörüntünün sağ ve sol tarafında bırakılacak boşluğu belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
ismapismapSunucu taraflı bir resim haritası olduğunu belirtir.
longdescURLGörüntünün uzun açıklamasını içeren URL adresini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
srcURLGörüntünün URL adresini belirtir.
usemapharita-ismiİstemci taraflı resim haritası olduğunu belirtir.
vspacepikselGörüntünün üst ve altında bırakılacak boşluğu belirtir.
widthpikselGörüntünün piksel cinsinden genişliğini belirtir.

Standart Özellikler

<img> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<img> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları