HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <area> Etiketi

Tarayıcı Desteği

<area> etiketi tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.


Tanım ve Kullanımı

<area> etiketi resim haritası oluşturmak için bir alan (bölge) tanımlar.

<area> etiketi herzaman <map> etiketi içerisinde olmalıdır.

<img> etiketinin usemap özelliği ile <map> etiketinin name özellikleri eşitlenerek aralarında bir ilişki oluşturulur.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 bazı yeni özellikler ile gelmiştir.


HTML ve XHTML Farkları

Bu etiketi HTML'de kullanırken bitiş etiketi kullanılmaz.

Bu etiketi XHTML'de kullanırken mutlaka bitiş etiketi kullanılmalıdır.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
altmetinBelirlenen alan için alternatif metin belirtir. Href özelliği tanımlanmış olmalıdır.
coordskoordinatlarResim için konum ve boyut değerlerini belirtir.
hrefURLBağlantı verilen alanın URL adresini belirtir.
hreflangdil-koduBağlantı verilen sayfanın dil kodlamasını belirtir.
mediamedia-sorgusuBağlantı verilen adresin hangi medya / cihaz için optimize edildiğini tanımlar.
nohrefnohrefBelirlenen alanın bağlantıya sahip olmadığını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
relalternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag
Geçerli sayfa ile bağlantı verilmiş sayfa arasındaki ilişkiyi belirtir.
shapedefault
rect
circle
poly
Resim haritası için bir şekli belirtir.
target_blank
_parent
_self
_top
frameismi
Bağlantının nerede açılacağını belirtir.
typeMIME_tipiBağlantının MIME tipini belirtir.

Standart Özellikler

<area> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<area> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları