HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <link> Etiketi

Örnek

<head>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css">

</head>


Tarayıcı Desteği

<link> etiketi stil sayfaları için kullanıldığında popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir. Diğer özellikler tam anlamıyla desteklenmeyebilir.


Tanım ve Kullanımı

<link> etiketi belge ile harici kaynak arasındaki ilişkiyi tanımlar.

<link> etiketi genellikle stil sayfalarının belgeye bağlanması amacıyla kullanılır.

Not: Bu etiket boş bir etikettir, sadece özellikleri içerir.

Not: Link etiketi head bölümünde herhangi bir yerde tanımlanabilir.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Bazı HTML 4.01 özellikleri HTML5'de desteklenmemektedir.

Sizes özelliği HTML5 ile yeni gelen bir özelliktir.


HTML ve XHTML Farkları

HTML'de <link> etiketi için kapanış etiketi kullanılmaz.

XHTML'de <link> etiketi mutlaka kapatılmalıdır. Örn: <link />


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
charsetchar-koduBağlantı verilen sayfanın karakter kodlamasını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
hrefhrefBağlantı verilen sayfanın karakter kodlamasını belirtir.
hreflangdil-koduResim için konum ve boyut değerlerini belirtir.
mediamedia-sorgusuBağlantı verilen sayfanın URL adresini belirtir.
relalternate
archives
author
bookmark
external
first
help
icon
last
license
next
nofollow
noreferrer
pingback
prefetch
prev
search
sidebar
stylesheet
tag
up
Bağlantı verilen adresin hangi medya / cihaz için optimize edildiğini tanımlar.
revreservedrelationshipBağlantı için bir çapa ismi tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
sizesHeightXWidth
any
Geçerli sayfa ile bağlantı verilmiş sayfa arasındaki ilişkiyi belirtir.
target_blank
_self
_top
_parent
frame-ismi
Resim haritası için bir şekli belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
typeMIME-tipiBağlantının nerede açılacağını belirtir.

Standart Özellikler

<link> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<link> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları