HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <col> Etiketi

Örnek

<table border="1">

 <colgroup>

  <col style="background-color:purple">

  <col style="background-color:yellow">

 </colgroup>

 <tr>

  <th>Dersler</th>

  <th>Notlar</th>

 </tr>

 <tr>

  <td>İngilizce</td>

  <td>80</td>

 </tr>

</table>


Tarayıcı Desteği

<col> etiketini popüler tüm tarayıcılar desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

<colgroup> etiketi içerisinde kullanılarak, her sütun için sütun özelliklerini tanımlar.

<col> etiketi tüm sütunlara stiller uygulayarak, her satır ve hücre için stillerin tekrarlanmaması için gayet kullanışlıdır.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML 4.01'deki bazı özellikleri HTML5 desteklememektedir.


HTML ve XHTML Farkları

HTML'de <col> etiketinin bitiş etiketi kullanılmaz.

XHTML'de <col> etiketi kapatılmalıdır.


Özellikler

ÖzellikDeğerTanımı
alignleft
right
center
justify
char
İçeriğin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
charkarakterİçeriğin hizalanması için bir karakter belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
charoffsayıChar özelliği ile tanımlanan karaktere hizalanacak karakter sayısını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
spansayıBirleştirilecek sütun sayısını belirtir.
valigntop
middle
bottom
baseline
İçeriğin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.
width%
piksel
Göreceli
Temsil ettiği sütunun genişliğini belirtir.
HTML5 desteklenmiyor.

Standart Özellikler

<col> etiketi standart özellikleri desteklemektedir.

Standart Özellikler'e göz atın.


Olay Özellikleri

<col> etiketi olay özeliklerini desteklemektedir.

Olay Özellikleri'ne göz atın.


Referanslar

HTML Referansları