HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <iframe> seamless Özelliği

HTML <iframe> Etiketi

Örnek

<form action="form-orn.php" method="get" id="form1">

İsim: <input type="text" name="fisim">

Soyisim: <input type="text" name="fsisim">

</form>

 

<button type="submit" form="form1" value="Gönder">Gönder</button>


Tarayıcı Desteği

Seamless özeliğini sadece Chrome desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

Seamless özelliği boolean türünde bir özelliktir.

Bu özellik tanımlandığında çerçeve içeriği belgenin bir parçası gibi görünür. (Kenarlıklar ve kaydırma çubuğu gösterilmez.)


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

Seamless özelliği HTML5 ile yeni gelen bir özelliktir.


Sözdizimi

<iframe seamless=" seamless ">

Not: Seamless özelliği boolean türünde bir özellik olduğu için aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

- <iframe seamless>

- <iframe seamless="seamless">

- <iframe seamless="">


HTML <iframe> Etiketi

Referanslar

HTML Referansları