HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <iframe> longdesc Özelliği

HTML <iframe> Etiketi

Örnek

<form action="form-orn.php" method="get" id="form1">

İsim: <input type="text" name="fisim">

Soyisim: <input type="text" name="fsisim">

</form>

 

<button type="submit" form="form1" value="Gönder">Gönder</button>


Tarayıcı Desteği

Longdesc özeliğini popüler tarayıcılar desteklememektedir.


Tanım ve Kullanımı

<iframe> longdesc özelliğini HTML5 desteklememektedir.

Longdesc özelliği çerçeve içeriğinin uzun açıklamasını içeren URL adresi tanımlar.

Longdesc özelliği kullanış açısından faydalı olmadığı için artık desteklenmemektedir. Bir sayfa hakkında uzun açıklama yapmak isterseniz basit bir bağlantı oluşturup açıklamanızı bu bağlantıya sayfa olarak tanımlayabilirsiniz.


Sözdizimi

<iframe longdesc=" URL ">


Alabileceği Değerler

DeğerTanım
URLUzun açıklamanın URL'ını belirtir.

Mutlak: Başka bir websitesine (href="http://www.ornek.com/aciklama.txt")
Göreceli: Aynı site içerisinde (href="aciklama.txt")

HTML <iframe> Etiketi

Referanslar

HTML Referansları