HTML REFERANSLAR

HTML Alfabetik

HTML Standart Özellikler

HTML Olay Özellikleri

HTML Dil Kodları

HTML Doctype

HTML ETİKETLERİ

<!-- ... -->

<!DOCTYPE>

<a>

<abbr>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<audio>

<b>

<base>

<basefont>

<bdi>

<bdo>

<big>

<blockquote>

<body>

<br>

<button>

<canvas>

<caption>

<center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<command>

<datalist>

<dd>

<del>

<details>

<dfn>

<dir>

<div>

<dl>

<dt>

<em>

<embed>

<fieldset>

<figcaption>

<figure>

<font>

<footer>

<form>

<frame>

<frameset>

<h1> ... <h6>

<head>

<header>

<hgroup>

<hr>

<html>

<i>

<iframe>

<img>

<input>

<ins>

<kbd>

<keygen>

<label>

<legend>

<li>

<link>

<map>

<mark>

<menu>

<meta>

<meter>

<nav>

<noframes>

<noscript>

<object>

<ol>

<optgroup>

<option>

<output>

<p>

<param>

<pre>

<progress>

<q>

<rp>

<rt>

<ruby>

<s>

<samp>

<script>

<section>

<select>

<small>

<source>

<span>

<strike>

<strong>

<style>

<sub>

<summary>

<sup>

<table>

<tbody>

<td>

<textarea>

<tfoot>

<th>

<thead>

<time>

<title>

<tr>

<track>

<tt>

<u>

<ul>

<var>

<video>

<wbr>

HTML <ol> reversed Özelliği

HTML <ol> Etiketi

Örnek

<ol reversed>

  <li>Kahve</li>

  <li>Çay</li>

  <li>Süt</li>

</ol>


Tarayıcı Desteği

<ol> reversed özelliğini sadece Chrome desteklemektedir.


Tanım ve Kullanımı

Reversed özelliği boolean türünde bir özelliktir.

Bu özellik tanımlandığında liste sıralaması büyükten küçüğe doğru yapılır. 1,2,3 yerine 3,2,1 gibi.


HTML 4.01 ve HTML5 Farkları

HTML5 ile yeni gelen bir özelliktir.


Sözdizimi

<ol reserved=" reversed ">


Not: Reversed özelliği boolean türünde bir özellik olduğu için aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

- <ol reversed>

- <ol reversed="reversed">

- <ol reversed="">


HTML <ol> Etiketi

Referanslar

HTML Referansları